ADHD en Dyslexie

ADHD en Dyslexie​

Er is een grote overlap tussen ADHD, ADD en Dyslexie. Dit komt doordat de onderliggende oorzaken van ADHD, ADD en Dyslexie met elkaar te maken hebben. De besproken onderwerpen en therapieën zijn toepasbaar voor kinderen en volwassenen met ADHD, ADD of Dyslexie.

Rondom beide thema’s bestaan veel vragen. Er bestaan vooral vragen over de mogelijke oorzaken die vaak onbeantwoord blijven. Er zijn vaak vooroordelen en clichés over mensen met deze diagnoses. Zelfs de diagnostiek die bij ADHD, ADD wordt gebruikt is niet objectief en duidelijk meetbaar. Toch krijgen veel kinderen op basis hiervan de stempel ADHD. Het gevolg hiervan is ongerustheid en stigmatisering. Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD, ADD of symptomen die hier op lijken, kunnen beter functioneren als zij elke dag de kans krijgen zich volgens hun leeftijd te ontwikkelen en hun mogelijkheden te gebruiken.

Mogelijke begeleiding kan door middel van: voeding, orthomoleculaire middelen, simpele oefeningen en voetreflexmassage waardoor de symptomen kunnen verminderen of verdwijnen, en de kwaliteit van leven wordt vergroot.