Chakra's

Aura en Chakra's

Het woord Chakra betekent wiel. Chakra’s zijn energiewielen die in verbinding staan met het fysieke en energetische lichaam. Op het lichaam bevinden zich meerdere Chakra’s.

Elk Chakra correspondeert met een ander deel van het fysieke lichaam. De Chakra’s zijn verbonden met belangrijke zenuwcentra’s en hormoonklieren in het lichaam.

Onevenwichtigheid in één of meerdere Chakra’s kan worden veroorzaakt door een lichamelijk trauma, een te zware fysieke belasting van het lichaam of een indrukmakende emotie.

De Chakra’s zijn voortdurend in werking in een spiraalachtige beweging. Als zenders ontvangen ze informatie en geven ze informatie door. Ze ontvangen kosmische en aardenergie en geven deze door aan het lichaam.

De energiestromen verbinden de Chakra’s onderling en geven de verbinding met de buitenwereld.

Chakra's uit balans

Een Chakra kan uit balans raken:

– Als iemand niet of nauwelijks contact heeft met de aarde (gronden) door te veel in het hoofd bezig te zijn (gedachten, piekeren, studeren).

– Bij iemand die niet bewust is van zijn eigen verlangens, angst heeft om afgewezen te worden of angst heeft om zichzelf te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een scheiding of bij een overlijden van een dierbare.

– Een te strenge opvoeding door ouders of verzorgers of een dominante partner.

 -Door drugs, medicatie of alcoholmisbruik.

– Bij mensen waarbij de kruinchakra te ver is geopend die “nog niet” toe zijn aan deze opening.

De Zeven Chakra's​

Het eerste Chakra (wortelchakra)heeft een connectie met de bijnieren.
Dit Chakra verbind ons met de fysieke wereld en geeft ons vertrouwen, veiligheid, zekerheid, aarding,
stabiliteit en fundering.

Het tweede Chakra (heiligbeenchakra) heeft een connectie met de geslachtsklieren. Dit Chakra heeft te maken met relaties, omgaan met anderen, loslaten, stromen, bewegen, voelen en
meegeven.

Het derde Chakra (zonnevlechtchakra) heeft een connectie met de alvleesklier. Dit Chakra heeft te maken met opkomen voor jezelf. Nee durven zeggen, grenzen aan te geven. Dit Chakra vertegenwoordigd je zon, je krachtcentrum.

Het vierde Chakra (hartchakra) heeft connectie met de thymus.
Dit Chakra staat precies in het midden van de zeven Chakra’s. Chakra één tot en met drie staan voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid en Chakra vijf tot en met zeven staan voor het geestelijk leven.
Het vierde Chakra verbind deze bovenste drie en onderste drie met elkaar. Het hart is het centrum van de liefde, vrede, je ware wensen, dromen, hoop en vrees.

Het vijfde Chakra (keelchakra) heeft een connectie met de schildklier.
Dit Chakra heeft te maken met communicatie, zowel met een ander als met jezelf. Het Chakra is in balans als men openlijk zich kan uitdrukken zonder vrees over gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten. Maar ook als iemand zijn zwakheden en sterke punten kan blootleggen en zijn creativiteit kan uiten. Daarnaast is de Chakra in balans als een persoon zwijgt bij gepaste situaties.

Het zesde Chakra (voorhoofdchakra) heeft een connectie met de hypofyse. Dit Chakra is de zetel van je intuïtie. Het is het centrum van de verbeelding, visioenen, dromen, creatief en geïnspireerd denken. Maar ook inzichten en helderziendheid behoren tot dit Chakra. Dit Chakra geeft je inzicht en helpt je ontdekken wie je bent en wat je levenstaak is.

Het zevende Chakra (kruinchakra) een connectie met de epifyse. Het is de brug naar de kosmos. Dit Chakra functioneert vanuit “in zichzelf gekeerd zijn”. Meditatie vormt een sleutel tot deze innerlijke wereld. Een wereld van onvoorwaardelijke vrijheid, van dromen, fantasieën en wijsheid. Het zevende Chakra gaat over vertrouwen op je innerlijke stem en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

In 2013 heb ik een nascholing van meerdere dagen gevolgd over Chakra’s. Hier heb ik voetreflexmassages geleerd waarmee ik uw Chakra’s weer in balans kan brengen.