Dr. Tan Global Balance methode

Dr Tan Global Balance methode

Bij het Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen te Antwerpen (ICZO) heb ik voor meerdere dagen een bijscholing gevolgd van Guy Polak en Adi Fromm over de Balance methode van dr Tan. Guy Polak en Adi Fromm hebben nauw samengewerkt met dr. Tan en beheren een Israëlisch ziekenhuis (The Israëli Tan Centre) waarin deze methode dagelijks bij patiënten wordt toegepast. Na het overlijden van dr. Tan hebben Guy Polak en Adi Fromm twee theorieboeken gepubliceerd over de dr. Tan methode. De behandelvormen van dr. Tan volgen richtlijnen gebaseerd op de theorie van Yi Jing waarbij de dynamische Yin Yang balans teruggebracht wordt. Onderstaand worden methoden van dr Tan verder beschreven.

Global Balance 123
Bij het toepassen van de 123 Balance methode kan een pijnlijke locatie in het lichaam behandeld worden. Bij deze methode wordt er gekeken in welke meridiaan de pijn zich bevindt om vervolgens een balancerende meridiaan te behandelen. Hierdoor zal de pijn opgeheven worden. Bij deze behandelingen worden de naalden voornamelijk geplaatst op distale punten (bijvoorbeeld van knie tot en met de teen en van de elleboog tot en met de vinger).

Meridian Conversion
Met de Meridian Conversion methode van dr. Tan worden chronische problemen behandeld. Hierbij is er geen sprake van een disbalans in één of meerdere meridianen maar van een algehele disbalans in het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie of andere auto-immuunziekten.

Covid-restverschijnselen
In het Israëli Tan centre is er een groot onderzoek gedaan naar Covid-restverschijnselen. Covid- restverschijnselen omvatten klachten zoals long covid, chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, chronische hoofdpijn, slapeloosheid, ongecontroleerde emoties of milde depressies. Als gevolg van het onderzoek zijn meerdere behandelmethodes opgesteld die ik toepas in de praktijk.